KFPS outdoor mencompetitie

KFPS outdoor mencompetitie

Deze competitie is in 2015 samengegaan met de indoorcompetitie en heet nu KFPS sportcompetitie

  
  
Reglement 
  
ALGEMENE BEPALINGEN:
1. Alle bij de competitie betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

2. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. Kosten van arts, dierenarts en/of hoefsmid zijn voor eigen rekening. In alle gevallen waarin de reglementen van de mencompetitie niet voorzien, beslist het bestuur van de betreffende wedstrijd in overleg met de Federatievertegenwoordiger.

3. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en derhalve in het bezit zijn van een geldige startkaart, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek.

4. Tijdens de competitie wordt gereden in de volgende klassen: B, L, M, Z en ZZ.
 
BEPALINGEN  COMPETITIE:   

1. De competitie bestaat uit zes wedstrijden. Op elke wedstrijd kunnen twee mendressuur-proeven worden gereden. De laatste wedstrijd is de finalewedstrijd.

2. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen, dient de combinatie minimaal acht proeven en maximaal twaalf proeven, verspreid over minimaal vier en maximaal zes wedstrijden te rijden. Men is verplicht twee proeven per competitiewedstrijd te rijden. Deelnemers aan de competitie zijn verplicht deel te nemen aan de finale-wedstrijd te Assen (niet deelnemen houdt in dat de competitiedeelnemer wel inschrijfgeld verschuldigd is). De beste zes proeven tot de finale tellen mee voor 50% en de twee finaleproeven tellen mee voor 50%. Rijdt men meer dan acht proeven, dan tellen de laagste scores, met uitzondering van de finaleproeven, niet mee.

3. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen, dient men de competitiewedstrijden in dezelfde klasse te rijden. Tijdens de wedstrijden, die veelal tevens openstaan voor niet-competitiekandidaten, hebben de competitiekandidaten voorrang bij de inschrijving, met inachtneming van de inschrijftermijn. Zie hiervoor het vraagprogramma.

4. Opgave voor een competitiewedstrijd is uitsluitend mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier naar het betreffende secretariaat, waarbij bij 'Selectie' is ingevuld: 'Competitie'. De menner is zelf verantwoordelijk voor de opgave, geen vermelding 'Competitie' op het inschrijfformulier betekent géén competitiedeelname!

5. Uitslag geschiedt op basis van plaatsingspunten. De punten worden berekend door middel van een formule. Dit houdt in dat nummer één dertig punten krijgt, de plaatsingspunten van de nummer twee en volgende hangen af van het aantal deelnemers in de betreffende groep (zo zal de nummer twee in een groep van dertig combinaties meer punten krijgen dan de nummer twee in een groep van twintig combinaties). Bij minder dan vier combinaties per rubriek en een lagere score dan 60% van de winnaar, krijgt de nummer één twintig punten in plaats van dertig punten. De formule wordt dan ook aangepast. Op de wedstrijden is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht (artikel 422; punt 8 van het KNHS disciplinereglement mennen (versie 1 april 2010).

6. De competitiewedstrijden worden door fokverenigingen en enkele zelfstandige verenigingen georganiseerd. Tussenstanden van de competitie worden op de website www.outdoormencompetitie.nl gepubliceerd onder de button Uitslagen. De uitslag van de competitie wordt direct na afloop van de finalewedstrijd bekend gemaakt, tevens is hier de prijsuitreiking en de huldiging van de kampioenen van de competitie.

7. In elke klasse wordt een competitiewinnaar uitgeroepen. Enkel- en dubbelspannen rijden in handicap en worden in elke klasse in dezelfde rubriek geplaatst voor het toekennen van de plaatsingspunten.