Bestgaand rijpaard

De rubriek Jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg heette vroeger Bestgaand Rijpaard. Hierbij kun je voor jezelf kijken hoever he bent met je paard. Tot nu toe hadden we mensen uit de dressuur wereld om de combinaties te beoordelen. Voor 2016 hebben we Ingeborg Kooster en Harmina Holwerda bereid gevonden om de combi's te beoordelen.
De combinaties komen samen in de baan en worden op de basisgangen beoordeeld. Voor het publiek is dit ook fijn omdat je dan de combinaties goed kunt vergelijken. Er zijn leuke prijzen beschikbaar gesteld door de sponsoren.

De voorwaarde is dat het paard geregistreerd is bij het KFPS. De eigenaar moet lid zijn van onze fokvereniging. Een startkaart van het KNHS is niet nodig. Er wordt geen verschil tussen merries of ruinen gemaakt. Ook kunnen alle leeftijden meedoen. 
Er vindt in deze rubriek geen afvaardiging naar de C.K. plaats.

Reglement

1. De eigenaar dient lid te zijn van de fokvereniging Groningen Drenthe, het paard moet
geregistreerd zijn in het KFPS. Er is geen startkaart nodig.

2. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

3. Op deze wedstrijden is naast het disciplinereglement ook het veterinair reglement, het I & R
reglement en het dopingreglement van de KNHS van kracht. Enting volgens fokdag reglement.

4. De paarden worden beoordeeld middels een protocol dat speciaal voor deze vorm van wedstrijden
is ontwikkeld.

5. Het beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: stap, draf, galop, gedragenheid en
souplesse, algemene indruk (uitstraling, werkwilligheid, karakter bewegingsmechanisme, exterieur
en effect van hulpen),

6. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De puntentelling is als volgt samengesteld: stap
(20) draf (20) galop (20) gedragenheid en souplesse (20) algemene indruk (20).

7. De wedstrijden worden verreden in een ring van minstens  20 x 60 meter, waarbij drie combinaties
tegelijkertijd zullen worden beoordeeld.

8. De beoordeling de combinaties duurt ongeveer 15 minuten.

9. De jury bestaat uit tenminste twee leden aangewezen door het bestuur.

10. De winnaar is de combinatie met de hoogste score. Is er sprake van een gelijke stand, dan is het
cijfer voor gedragenheid bepalend. Is er dan nog een gelijke stand dan is het cijfer voor de galop
bepalend. Bij een gelijke stand daarna is er sprake van een overkamping