Fokvereniging

Als lid van de Fokvereniging Groningen Drenthe combinatie kunt u o.a. deelnemen aan de jaarlijkse fokdag in Assen bij Sunrise stables. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering, ontvangt u gratis de fokdagcatalogus en de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de fokvereniging organiseert. Tevens kunt u als lid van de vereniging tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de Fokstudieclub.
 
Het wordt aangeraden om uw email adres door te geven. Met deze gegevens zal de communicatie naar de leden toe snel en gemakkelijk gaan en kunnen we u op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Natuurlijk ontvangt u als lid wel 2 a 3 x per jaar een papieren versie van de Nieuwsbrief.
 
Alle leden zijn ZELF verantwoordelijk voor het doorvoeren van adreswijzigingen!!! Wanneer de adresgegevens niet juist zijn, ontvangt u geen nieuwsbrief. Ook verandering van email adres graag doormailen.
 
Lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk 1 december van het lopende jaar een mailtje naar het contact adres. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beëindigd. Indien u te laat opzegt, zult u nog een jaar contributie verschuldigd zijn.
 
Wanneer u NIET over internet beschikt dan kunt wijzigingen via de post doorgeven aan het contact adres.
Er wordt dan voor gezorgd dat uw gegevens toch compleet vermeld worden op de ledenlijst. Uiteraard wordt u dan gewoon via de post op de hoogte gehouden van de activiteiten van de fokvereniging.
De contactgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met onze vereniging en zullen NIET aan derden worden verstrekt.